Hubungi Kami

Hubungi Kami

Friday, May 3, 2013

Demi Masa ~ Dr. Zulkifli Mohamad Al-Bakri

Imam Al-Fakhr Al-Razi berkata, "Allah bersumpah dengan masa kerana ia mempunyai pelbagai keajaiban. Ini juga kerana dalam tempoh masa itu, umat Islam dapat merasai kegembiraan ataupun kesempitan, kesihatan ataupun kesakitan, dan kekayaan ataupun kemiskinan. Selain itu, masa tidak dapat dinilai dengan sesuatu yang mahal dan berharga.

Justeru, buku Demi Masa digarap oleh penulis supaya menjadi motivasi bagi merujuk tingkah laku dan sikap orang yang berjaya menggunakan dan menguruskan masa.

*****

(SEM) RM9.00 - RM7.90
(S/S) RM10.00 - RM8.80

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...