Hubungi Kami

Hubungi Kami

Thursday, January 14, 2016

Kamus Lengkap Mandarin-Melayu Melayu-Mandarin ~ M. Juanitas, Mei Xiaohua

Di dalam dunia pendidikan, jika kita dapat menguasai Iebih daripada satu bahasa, maka is merupakan satu keistimewaan dan kelebihan.

Kamus Lengkap Mandarin-Melayu, Melayu-Mandarin ini telah disusun rapi dan menarik untuk memberi kemudahan kepada pembaca agar dapat mempelajari bahasa Mandarin dengan mudah.

Perkataan-perkataan yang terdapat dalam kamus ini telah disusun mengikut abjad bagi memudahkan pembaca mencari makna perkataan. Kepada yang berminat untuk mempelajari bahasa Mandarin, sewajarnya memiliki kamus ini kerana bahasanya yang mudah difahami dan dipelajari.
*****
(SEM & S/S) RM30.00 > RM26.40

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...