Hubungi Kami

Hubungi Kami

Monday, May 31, 2021

Syarah Matan: Jauharah At-Tauhid ~ Al-Imam Asy-Syeikh Ibrahim Al-Laqqani

(SEM & SS) RM22.00 > RM21.00

“Awal-awal agama adalah dengan mengenal Allah”

Buku yang berjudul Syarah Matan Jauharah At-Tauhid ini merupakan syarah bagi Matan Jauharah At-Tauhid. Buku ini membahaskan berkenaan ilmu Usuluddin yang membincangkan berkenaan Makrifatillah atau mengenal Allah. Di dalam buku ini dibahaskan perbincangan sifat-sifat Allah dan sifat-sifat Nabi sama ada sifat wajib, sifat mustahil dan sifat harus. Di samping itu juga, dihadirkan perbahasan lain seperti hukum basmalah, hukum selawat dan taradhi, sejarah Ilmu Kalam, perbincangan ayat-ayat Mutasyabihat yang terdapat di dalam Al-Quran dan lain-lain perbincangan.

Buku ini dialih tulisan ke tulisan Rumi daripada kitab asalnya dalam tulisan Jawi tanpa sebarang pindaan dari segi Bahasa dan struktur ayat bagi mengekalkan maksud asal penulis dan bagi memudahkan para penuntut ilmu mengikuti pengajian dan membuat rujukan.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...