Hubungi Kami

Hubungi Kami

Wednesday, September 2, 2015

Panduan Haji, Umrah, Ziarah (4 warna) ~ Hj. Abu Mazaya Al-Hafiz

Sebelum ibadah haji,umrah juga merupakan salah satu ibadah sunat. Disamping mendapat pahala, kita dapat menziarahi tempat-tempat bersejarah yang penuh dengan pengajaran.

Oleh itu,buku ini disusun dengan sistematik dan mengikut tertib dalam menunaikan ibadah haji, umrah serta ziarah.

Usaha ini memudahkan bagi mereka yang ingin mengerjakan ibadah haji, umrah dan ziarah. Dalarn risalah ini juga penyusun berusaha menjauhkan dari berbagai amalan yang menjadi ikhtilaf iaitu perbezaan furu` yang tidak akan mencacatkan ibadah anda.

Oleh itu risalah ini amat sesuai dijadikan panduan bagi rnencapai kesempurnaan ibadah haji.
*****
(SEM & S/S) RM12.00 > RM10.60

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...