Hubungi Kami

Hubungi Kami

Thursday, October 30, 2014

Berterima kasihlah Kepada Orang Yang Dengki Kepada Anda ~ Dr. A'id Abdullah Al-Qarni

Dunia ini dipenuhi dengan pelbagai ragam manusia, berbeza bangsa, budaya, agama, warna kulit serta tingkahlaku. Ada yang balk dan ada yang jahat. Yang baik akan menghuni syurga yang penuh dengan kenikmatan. Manakala yang jahat akan dicampakkan ke dalam neraka yang tidak terperi azabnya.

Buku yang berjudul "BERTERIMA KASIHLAH KEPADA ORANG YANG DENGKI PADA ANDA" ini rnembicarakan tentang sifat hasad dengki yang tidak asing di kalangan manusia. Sifat ini bermula dengan perasaan irihati atau cemburu dengan nikmat atau kelebihan yang diperolehi oleh prang lain. Amat malang kadang-kadang prang yang dihasad itu terdiri daripada ahli keluarga sendiri. Begitulah jahatnya bisikan syaitan yang sentiasa berusaha untuk memporak perandakan kehidupan manusia. Sifat cemburu ini kemudian disusuli dengan tindakan-tindakan yang bertujuan untuk menghilangkan nikmat yang sedang dinikmati oleh pihak yang kedua. Termasuklah perbuatan-perbuatan yang boleh menjejaskan akidah Islam yang suci seperti berjumpa bomoh ilmu hitam dan sebagainya.

Untuk menghadapi situasi dan prang yang berdengki dengan kita, kita perlu memiliki ilmu dan kemahiran yang tertentu agar kita tidak cepat melatah lantas membalas dengan tindakan yang akan mengeruhkan lagi keadaan. Diharapkan dengan membaca buku ini kita akan lebih bersedia dan terpimpin ketika menghadapi manusia yang mempunyai perasaan dengki terhadap kita.

*****
(SEM) RM18.00 - RM15.80
(S/S) RM20.00 - RM17.60

Sembuh Dengan Sedekah ~ H. Syaiful Alim

Hidup di dunia yang fana ini penuh dengan ujian dan dugaan. Ada yang diuji dengan kekayaan, kemiskinan, kesusahan, kesakitan, kejayaan, kegagalan, kebahagiaan, kesenangan, kemurungan, kekecewaan dan sebagainya. Tiada manusia yang tidak diuji oleh Allah SWT hatta para anbiya juga menerima ujian yang lebih hebat daripada ujian yang sedang kita alami sebagaimana yang diceritakan oleh al-Quran. Nabi Musa AS, Nabi Ibrahim AS, Nabi. Nuh, Nabi Isa, Nabi Sulaiman AS, Nabi Ayyub AS dan Nabi Muhammad SAW, mereka semua diuji oleh Allah SWT.

Kekuatan iman dan takwa adalah asas utama dalam menghadapi pelbagai ujian dan dugaan dad Allah SWT. Tanpa iman yang kental, mungkin ada yang akan tersesat malahan tidak kurang juga yang menjadi kurang siuman.

Sakit adalah di antara ujian Allah SWT yang sentiasa menjelma tanpa diduga. Kealpaan kita menjaga kesihatan, kandungan makanan yang mengandungi bahan kimia yang membahayakan serta kurangnya senaman bisa mengundang pelbagai penyakit. Namun Islam telah menyediakan penawamya, kita jangan putus asa, selagi hayat dikandung badan, selain itu kita perlu berusaha untuk melawan penyakit yang tiba. Berdoa, bersukan, kawal makan dan makanan serta satu lagi penawar yang paling mujarab insya Allah ialah dengan BERSEDEKAH. Bagaimana caranya? Bacalah buku ini, anda akan temui jawapannya.

*****
(SEM) RM15.00 - RM13.20
(S/S) RM17.00 - RM15.00

Monday, October 27, 2014

Cuit-cuit Ustaz Kazim ~ Kazim Elias

Madah atau kata-kata hikmah adakalanya memberi kesan yang sangat mendalam buat jiwa. Kata-kata yang ringkas dan bersahaja mudah untuk mengetuk hati yang bergolak. Jiwa yang kelaru boleh kembali terpimpin.

Andai kata-kata ini diulang-ulang nescaya hati yang keras pasti tercuit akhirnya. Maksud tersirat disebalik kata-kata itu juga boleh mendorong manusia untuk berfikir dan merenung jauh, lalu membuat perubahan.

*****
(SEM) RM16.00 - RM14.10
(S/S) RM18.00 - RM15.80

Solat Taubat ~ Dr. Zulkifli Mohamad Al-Bakri

Ungkapan ulama sufi tentang taubat daripada kitab al-Risalah al-Qusyairiyah:

- Sahl bin Abdullah berkata: "Taubat adalah jangan lupa dosa kamu."

- Junaid al-Baghdadi berkata: "Taubat ialah lupa dosa kamu."

- Al-Nuri berkata: "Taubat ialah engkau bertaubat daripada semuanya kecuali Allah SWT."

- Zu al-Nun al-Misri berkata: "Taubat orang awam adalah taubat dari dosa sedangkan taubat orang khawwas adalah taubat dari lalai."

*****
(SEM) RM7.00 - RM6.20
(S/S) RM8.00 - RM7.00

Solat Istikharah ~ Dr. Zulkifli Mohamad Al-Bakri

Solat Istikharah ialah solat sunat sebanyak dua rakaat yang boleh dilakukan pada waktu-waktu yang tidak makruh. Solat ini sunat dilakukan oleh sesiapa yang mahu sesuatu perkara yang harus sedangkan dia tidak mengetahui kebaikan perkara tersebut.
Selepas solat Istikharah, sunat berdoa dengan doa yang ma'thur. Jika Allah melapangkan dadanya untuk melakukan perkara itu selepas mengerjakan solat tersebut maka lakukanlah, dan jika sebaliknya jangan melakukannya.

Solat Istikharah adalah merupakan satu jawapan dalam menentukan pilihan segala perkara yang baik kerana ianya berdasarkan kepada petunjuk nabawi dan ilham rabbani daripada Allah Rabb al-'alamin.

*****
(SEM) RM7.00 - RM6.20
(S/S) RM8.00 - RM7.00

Merungkai Permasalahan Tentang 'Iddah ~ Dr. Zulkifli Mohamad Al-Bakri

Dengan mengkaji hukum dan permasalahan tentang'iddah secara mendalam dan teliti, disulami rujukan yang muktabar sudah pasti kita akan menemui banyak natijah yang baik dan dapat memberi jalan penyelesaian kepada permasalahan ummah. Di samping ia mampu membawa dan memimpin kita ke arah lebih maju dan selari mengikut syariat Allah.

*****
(SEM) RM5.00 - RM4.40
(S/S) RM7.00 - RM6.20

Sedekah Luar Biasa ~ Dr. Zaharuddin Abdul Rahman

Sedekah bukan sahaja berben­tuk kewan­gan dan harta benda. Bahkan sedekah men­cakupi aspek tenaga, usaha, tin­dakan, ketelu­san dan ketu­lu­san dalam usaha mele­barkan man­faat buat diri, masyarakat serta umat manusia.

Sabda Rasu­l­ul­lah SAW yang bermak­sud, “Setiap kebaikan dan keba­jikan itu adalah sedekah.” Ini­lah prin­sip yang mesti dipegang oleh setiap Mus­lim agar setiap detik kehidu­pan itu terus-​menerus diberi gan­jaran pahala yang besar di sisi Allah. Ingat­lah, derma dari­pada seo­rang yang sedikit har­tanya lebih besar gan­jaran­nya dari­pada derma indi­vidu yang banyak har­tanya. Lalu, apa lagi alasan kita seba­gai Mus­lim? Bersedekahlah sebelum sam­pai nyawa di kerongkong.…Adakah si kaya ini gila ker­ana men­der­makan wang yang begitu banyak? Ataupun kita yang mabuk den­gan pen­car­ian wang secara mement­ingkan diri tanpa sebarang pemberian?

*****
(SEM & S/S) RM20.00 - RM17.60

Risalah Pemuda Muslim ~ Dr. Maszlee Malik

“Bermusafir­lah wahai para pemuda Mus­lim!” Kebanyakan perbin­can­gan dalam buku “RISALAH PEMUDA MUS­LIM” ini, men­dukung beber­apa tema utama, iaitu pemuda Mus­lim yang pro­gre­sif, pemuda seba­gai ejen perubah, “poli­tik warga” (cit­i­zen politic) yang tidak terikat den­gan kerangka poli­tik kepart­ian (par­ti­san poli­tik) yang laz­im­nya dianuti oleh kebanyakan rakyat Malaysia, pemu­garan fikrah yang kri­tis dan anal­i­tikal serta meraikan taj­did dan islah. Penulis mem­bawa para pem­baca men­eroka gaya pemiki­ran beliau, seba­gai seo­rang Islam yang ver­sa­tile (serba boleh), berjiwa merdeka, berfiki­ran ter­buka, bersikap pro­gre­sif dan bermen­tal­iti kritikal.

*****
(SEM & S/S) RM26.00 - RM22.90

Friday, October 24, 2014

Mukjizat Shahih Nabi Muhammad s.a.w: Himpunan Hadith Shahih oleh Imam Ibnu Kathir ~ Muhammad Ahmad Isa

Katakanlah, "Sesungguhnya jikalau sekalian manusia dan jin berhimpun dengan tujuan hendak membuat dan mendatangkan sebanding dengan Al-Quran ini, mereka tidak akan dapat membuat dan mendatangkan yang sebanding dengannya, walaupun mereka bantu-membantu sesama sendiri." (SurahAl-Israk, ayat 88)

Terdapat banyak kisah berkenaan mukjizat Rasulullah s.a.w. yang disampaikan sama ada dari mulut ke mulut ataupun melalui pelbagai sumber rujukan lain. Namun, semua kisah itu ada yang dapat dipastikan keshahihan dan ada yang tidak mempunyai sumber yang pasti.

Buku Mukjizat Shahih Nabi Muhammad s.a.w. adalah himpunan hadith-hadith shahih oleh Imam Ibnu Kathir yang dikhususkan berkaitan mukjizat Nabi Muhammad s.a.w.

Mengenali dan menghayati peristiwa luar biasa dalam kehidupan Rasulullah s.a.w. daripada sumber yang shahih diharap dapat menyemarakkan lagi kecintaan dan keimanan kepada Rasulullah s.a.w.

Kelebihan Buku Ini:
Himpunan hadith-hadith shahih berkaitan mukjizat Nabi Muhammad s.a.w.
Pembahagian bab mengikut peristiwa dan keadaan memudahkan pemahaman pembaca.
Hukum hadith-hadith di luar Shahih Bukhari dan Shahih Muslim bersandar pada penjelasan daripada Syeikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani.

*****
(SEM) RM45.00 - RM39.60
(S/S) RM48.00 - RM42.20

Memahami Maqasid Syariah ~ Jasser Auda

Kesedaran bagi mengangkat Islam sebagai cara hidup memerlukan satu daya usaha yang tinggi. Islam sebagai sebuah agama yang menekankan kesepaduan yang merentasi batas peribadatan khusus perlu mendapat tempat sewajarnya.

Terdapat usaha bagi menyudutkan Islam supaya dilihat tidak lagi relevan. Islam cuba dipaparkan sebagai sebuah agama yang ketinggalan, jumud, dan kejam. Islam menaja keganasan, kezaliman, dan kepura-puraan.

Keadaan itu lebih menjadi-jadi selepas era perang dingin tamat. Lalu, Barat mengalihkan tumpuan dengan melihat Islam sebagai pesaing baru. Fenomena ini diburukkan lagi dengan kelemahan umat Islam dalam menguasai dan bersaing menggunakan senjata baru seperti media, ekonomi, dan budaya.

Dalam pada itu, imej Islam terus dilanyak bagi menggunakan pelbagai istilah seperti pengganas, ektremis, dan sebagainya. Apabila kejadian ini menjadi buruk, umat Islam mula bertindak balas. Umat Islam terpecah sekurang-kurangnya kepada empat kelompok bagi menanggapi serangan Barat:
Menjadi kelompok pengkagum Barat. Mereka turut sama dalam pesta menghina dan merendah-rendahkan imej Islam.
Kelompok yang berhadapan secara tegang dengan Barat. Menyerang balas dengan ganas sehingga mengangkat senjata. Mereka ini adalah yang digelar oleh Barat sebagai kelompok pengganas dan militan.
Kelompok yang tidak mempedulikan segala serangan daripada musuh Islam. Mereka sibuk dengan ibadah yang bersifat ritual semata-mata. Pada mereka cukup sekadar menjaga diri. Akhirnya, mereka hidup dalam pemencilan yang tersendiri.
Kelompok yang berkomunikasi dengan Barat daripada sudut idea, budaya, dan bahasa.Kelompok ini percaya, dialog dan wacana adalah satu kaedah yang mesti digunakan dengan sebaik-baiknya sementelah Barat sememangnya bersifat terbuka. Oleh itu, kelompok ini cuba menggunakan ruang ini sebaik-baiknya dengan keyakinan bahawa Islam mempunyai semua jawapan kepada persoalan hidup manusia.

Oleh yang demikian, bagi memperluaskan usaha berkomunikasi dengan dunia yang semakin rencam, maka kemunculan pemikiran-pemikiran baru yang mengangkat wacana maqasid syariah menjadi lebih bermakna dan segar.

Buku yang ditulis oleh Dr. Jasser Auda ini adalah satu daripada usaha bagi memperkenalkan asas memahami maqasid syariah, supaya masyarakat Islam lebih berupaya berinteraksi dengan kerencaman persoalan yang dilontarkan oleh pihak musuh Islam.

*****
(SEM) RM23.00 - RM20.20
(S/S) RM26.00 - RM22.90

Tuesday, October 21, 2014

Kitab Fikah Mazhab Syafie ~ Pustaka Salam

Kitab Fikah Mazhab Syafie (kulit nipis)

Harga selepas Diskaun 12%:
Jilid 1 - (SEM & S/S) RM19.40
Jilid 2 - (SEM & S/S) RM13.20
Jilid 3 - (SEM & S/S) RM11.40
Jilid 4 - (SEM & S/S) RM16.30
Jilid 5 - (SEM & S/S) RM16.30
Jilid 6 - (SEM & S/S) RM17.20
Jilid 7 - (SEM & S/S) RM19.40
Jilid 8 - (SEM & S/S) RM24.20

Orang Yang Didoakan oleh Para Malaikat ~ D.A. Pakih Sati

Para malaikat diciptakan oleh Allah daripada cahaya (nur). Beriman kepada malaikat adalah salah satu daripada Rukun Iman. Sesungguhnya di dalam Al-Quran dan hadis, ada disebutkan mengenai doa para malaikat ke atas orang mukmin. Doa para malaikat adalah istimewa kerana malaikat adalah makhluk yang sentiasa taat beribadah, bebas dari nafsu seperti manusia serta sentiasa rapat/akrab di sisi Allah Azza wa Jalla di 'Arasy.

Di antara doa-doa tersebut adalah seperti yang dirakamkan Allah di dalam Surah Al-Ghafir ayat 7 hingga 9, yang bermaksud;
"Malaikat yang memikul Arasy dan malaikat yang berada di sekelilingnya, bertasbih memuji TuhanNya; dan beriman kepadaNya; serta mereka memohon ampun bagi orang-orang yang beriman (dengan berdoa merayu): "Wahai Tuhan kami! RahmatMu dan IlmuMu meliputi segala-galanya; maka berilah ampun kepada orang-orang yang bertaubat serta menurut jalanMu, dan peliharalah mereka dari azab neraka. Wahai Tuhan kami! Dan masukkanlah mereka ke dalam Syurga "Adn" yang Engkau telah janjikan kepada mereka; dan (masukkanlah bersama-sama mereka): orang-orang yang layak di antara ibu bapa mereka, dan isteri-isteri mereka, serta keturunan mereka. Sesungguhnya Engkaulah jua Yang Maha Kuasa, lagi Maha Bijaksana."

Di dalam buku ini, penulis telah menyenaraikan dengan terperinci beberapa golongan dan keadaan orang Mukmin yang didoakan oleh para Malaikat.

*****
(SEM) RM10.00 - RM8.80
(S/S) RM11.00 - RM9.70

Ajaibnya Bangun Malam dan Bangun Pagi Untuk Kesihatan Tubuh dan Jiwa ~ H. Muhammad Yusuf Ab. Rahman

Sesungguhnya sesuatu ibadah yang diamanahkan itu mendatangkan banyak kebaikan selain daripada pahala yang dijanjikan Allah S.W.T. itu adalah pasti.

Buku ini mengupas bagaimana badan kita bertindakbalas secara saintifik terhadap aktiviti yang dijalankan iaitu bangun malam dan bangun awal pagi. Ditambah pula dengan suasana malam atau pagi yang tenang dan menyegarkan, di mana is memberi impak yang lebih positif kepada sistem tubuh badan, fizikal mahupun mental.

Selain daripada melatih diri menjadi berdisiplin. Bangun malam juga boleh meningkatkan tahap kesihatan seperti penjagaan jantung dengan lebih baik. Solat Taliajud mampu mendidik umat Islam menjadi penyabar dan mengawal emosi dengan lebih baik. Antara kebaikan bangun pagi pula adalah merangsang otak agar lebih cerdas dan menguatkan daya hafalan. Manakala dengan berzikir, kita akan lebih tenang dan mengawal saraf badan agar berfungsi dengan lebih baik.

*****
(SEM) RM12.00 - RM10.60
(S/S) RM13.00 - RM11.40

Monday, October 20, 2014

Islam Yang Tercalar: Antara Konspirasi Barat & Yahudi dan Janji Allah ~ Safrihadi

Islam yang tercalar. Antara konspirasi Barat dan Yahudi serta janji Allah SWT.

Antara persoalan yang membuka dan mencakar minda kita supaya terus mengamalkan ajaraan Islam dan menegakkan syiar Islam adalah:
Apakah punca kelemahan umat Islam?
Mengapa Israek begitu ingin menguasai Palestin?
Apakah lima strategi utama dalam penjajahan Barat?
Apakah tiga rancangan Yahudi pada zaman Rasulullah SAW?
Bagaimanakah caranya untuk mengembalikan kegemilangan Islam?

Sebagai umat Islam apa peranan yang dapat kita usahakan demi mempertahankan agama Islam yang teragung di sisi Allah SWT. Maka buku ini dapat memberi jawapan dan semangat untuk terus berjuang menegakkan agama Islam.

*****
(SEM) RM24.00 - RM21.10
(S/S) RM27.00 - RM23.80

Kisah Malaikat: Menyingkap Rahsia Makhluk Bersayap ~ Rizky Banjary

Alam malaikat penuh rahsia tersendiri yang wajar diketahui. Kenali hakikat kejadian Malaikat, serta tugas dan peranan Malaikat. Bersama kenali Malaikat melalui al-Quran dan Hadis. Ketahu juga antara cerita palsu yang dikaitkan dengan makhluk bersayap ini.

Pelbagai lagi persoalan tentang keperibadiaan Malaikat. Antara persoalan yang dirungkai buku ini adalah:
Bagaimana Malaikat mencabut nyawa orang ramai dalam satu masa?
Mengapa Allah SWT tidak menjadikan Malaikat sebagai Nabi?
Benarkah Malaikat boleh menyamar sebagai manusia?
Adakah Malaikat berkahwin?

*****
(SEM) RM19.90 - RM17.50
(S/S) RM22.90 - RM20.20

Sunday, October 19, 2014

Manisnya Tawa & Gurau Senda Rasulullah ~ Syeikh Muhd Mujahid

Antara Kandungan:
Indahnya senyuman Nabi Muhammad SAW
Senyuman itu sedekah
Mengapa mesti senyum
Ketawalah tapi jangan berlebihan
Bentuk-bentuk gurauan senda Rasulullah SAW

KISAH 1: Wahai Ibu sesungguhnya orang tua tidak masuk syurga
KISAH 2: Kamu bersolat disamping sahabatmu, sedangkan kamu berjunub
KISAH 3: Tidak ada tempat untukku kerana syurga telah penuh
KISAH 4: Siapa yang mahu membeli hamba ini?
KISAH 5: Naiklah ke atas unta betina ini
KISAH 6: Aku ingin robek perut musyrikin dengan Khanjar ini.

*****
(SEM) RM17.00 - RM15.00
(S/S) RM20.00 - RM17.60

Tragedi Uhud: Mengapa Islam Tewas? ~ Mutalib Maarof

Mengapa Islam Tewas

Mencatat sejarah hitam dalam sejarah peperangan Islam. Namun di sebalik kisah duka itu terkandung iktibar untuk umat Islam. Buku ini menganalisis peristiwa Uhud daripada sumber al-Quran serta menghuraikan iktibar daripada peristiwa ini mengikut kronologi ayat daripada Surah Ali Imran.

Antara yang dikupas:
Mengapa masa kini umat Islam sendiri lemah dan sering ditindas
Golongan yang terbentuk melalui Perang Uhud.
Mengapa Kristrian kuat dan dakwah mereka sering disebut-sebut.

*****
(SEM) RM15.00 - RM13.20
(S/S) RM18.00 - RM15.80

Wanita Muliamu Kerana Islam ~ Ummu Nazihah, Ummu Huzaifah

Ketahui kedudukan dan hak wanita yang sebenar. Mengupas hakikat kejadian manusia serta peranan wanita sebagai individu istimewa yang melahirkan zuriat manusia.

Iktibar kisah penindasan terhadap wanita pada zaman lampau.

Istimewanya wanita sebagai anak perempuan, isteri, dan ibu pada pandangan Allah SWT.

Gerakan fenimisme yang memperjuangkan hak kesamarataan gender serta tokoh-tokoh feminism yang mencetuskan kontroversi di seluruh dunia.

*****
(SEM) RM14.00 - RM12.30
(S/S) RM17.00 - RM15.00

Psikologi Islam ~ Nazneen Ismail

Apakah perbezaan antara hasad dengki dengan iri hati? Bagaimana mahu membezakan antara ilham dan was was?

Apa pula perbezaan antara psikologi Islam dengan psikologi sekular.

Ketahui perbezaan anatara psikologi Qurani, nabawai dan sufi.

Maklumat ekstra adalah:
Jenis-jenis manusia yang disebut dalam al-Quran
Tidur dan mimpi dari sudut psikologi
Takwil mimpi dari perspektif Islam.

*****
(SEM) RM19.90 - RM17.50
(S/S) RM22.90 - RM20.20

Friday, October 17, 2014

Membongkar Misteri 3 Masjid Suci ~ Adrie Noor Al-Fatia, Andriansah

Pelbagai cerita misteri dan aneh yang disampaikan turun-temurun belum dirungkai kebenarannya. Misteri yang berlaku di Masjidil Haram,Masjidin Nabawi dan Masjidil Aqsa antara kisah yang menjadi tumpuan masyarakat dunia. Namun, ia tidak terlepas daripada pengaruh mitos, kurafat, dan kepercayaan karut yang kadangkala boleh menyebabkan kesesatan akidah sebagai penganut agama Islam. Apabila mendapat sesuatu berita seharusnya kita selidiki terlebih dahulu sebelum kita mempercayai dan beriman dengannya.

Sebagaimana yang disebutkan dalam surah Al-Hujurat, ayat 6 yang bermaksud, "Wahai orang yang beriman, sekiranya datang kepada kamu seorang fasik membawa satu berita, maka selidikilah (untuk menentukan) kebenarannya."

Buku ini cuba merungkai kebenran kisah pelik, peristiwa aneh, dan misteri yang menjadi persoalan masyarakat. Antaranya:
Mengapakah Kiswah Kaabah Berwarna Hitam?
Makam Nabi Ibrajim bukan kubur
Air Zam-zam dapat mengubati Pelbagai Penyakit
Batu Hajarul Aswad Asalnya Berwarna Putih
Benarkah Kaabah Mengeluarkan Pancaran Tenaga?
Benarkah Masjidil Haram adalah Pusat Graviti Bumi?
Benarkah Wujud Mayat Melekat di Kubah Masjidin Nabawi?
Video Penampakan Malaikat Mendengar Khutbah di Masjidin Nabawi
Video Penampakan Malaikat Turun ke Kaabah
Benarkah wujud Batu Tergantung di Kubah Batu (Dome of The Rock)

*****
(SEM) RM35.00 - RM30.80
(S/S) RM38.00 - RM33.40

Bagaimana Akhirnya Aku Bernikah ~ Bahruddin Bekri

Himpunan kisah inspirasi daripada pelbagai jenis manusia yang mencari rahsia Tuhan yang paling manis, iaitu jodoh.

Ada perempuan baik yang patah hatinya, ada lelaki yang terkenang dosa silam, ada yang perlu menanggung keluarga, ada yang berasa wajahnya tidak cantik, ada yang sudah tidak percaya kepada cinta, dan segala macam perkara yang membuatkan jodoh itu terasa jauh daripada mereka.

Namun, rahsia Tuhan siapa yang tahu. Ia datang kepada siapa yang mencari dan kepada yang yakin bahawa pada ketika ini, pada saat ini, jodohnya berada di belahan dunia yang lain, tetapi Tuhan belum mempertemukan mereka, kerana mereka sedang diuji.

Manisnya berdua, tidak akan terasa sekiranya sebelum ini tidak diuji dengan pahitnya sepi.

*****
(SEM) RM15.00 - RM13.20
(S/S) RM17.00 - RM15.00

7 Keajaiban Surah Al-Baqarah ~ Haszrul Azrie, Tengku Nurhusni

Surah Al-Baqarah adalah surah yang terpanjang dalam Al-Quran. Tahukah anda surah i i terkandung pelbagai rahsia, kisah-kisah pengajran dan panduan syariat yang boleh dijadikan rujukan pada masa kini?

7 Keajaiban Surah Al-Baqarah menggunakan pendekatan yang berbeza dengan kitab-kitab tafsir yang muktabar.
Selain itu, elemen motivasi turut diselitkan dan dipersembahkan secara santai dan ringan.

Antara aspek menarik:
Kaitan istimewa sirah Al-Baqarah dan surah Al-Fatihah
Penciptaan Nabi Adam a.s. dan Nabi Isa a.s.
Nabi Ibrahim bukan tukang sihir
Asal usul Nabi Ibrahim
Kelebihan susu ibu
Kaabah daripada pandangan sains

"Buku ini menekankan tentang kefahaman Al-Quran khususnya surah Al-Baqarah dan kefahamanlah yang perlu kita fokuskan pada hari ini."
~Dr.Danial Bin Zainal Abidin

*****
(SEM) RM22.00 - RM19.40
(S/S) RM25.00 - RM22.00

Hamka: Ulama, Pemimpin, Sasterawan ~ Abdul Latip Talip

Hamka atau nama sebenarnya Abdul Malik bin Karim Amrullah lahir pada 16 Februari 1908 di Ranah Minangkabau, Sumatera Barat, meninggal dunia di Jakarta pada 24 July 1981 dikebumikan di TPU Tanah Kusir Jakarta. Beliau meninggalkan 10 orang anak, 7 lelaki dan 3 perempuan.

Nama Hamka bukan saja terkenal di Indonesia malah di Malaysia, Singapura, Brunei dan beberapa Negara Arab. Beliau diberi gelaran Buya, panggilan masyarakat Minangkabau yang bermaksud ayah atau seseorang yang dihormati. Buya Hamka terkenal sebagai seorang Sasterawan, pendakwah, ulama dan aktivis politik.

Buya Hamka mendapat pendidikan awal di Sekolah Dasar Maninjau sehingga darjah dua. Kemudian menyambung pelajaran di Thawalib yang didirikan oleh bapanya sendiri di Padang Panjang. Di situ Buya Hamka belajar agama dan bahasa Arab.

Buya Hamka pernah menjadi guru agama pada tahun 1927 di sekolah Agama Perkebunan Tebing Tinggi, Medan kemudian berpindah ke Padang Panjang pada tahun 1929. Buya Hamka pernah menjadi pensyarah di Universiti Islam, Jakarta dan Universiti Muhammadiyah, Padang Panjang dari tahun 1957 hingga 1958. Kemudian beliau dilantik sebagai rektor Perguruan Tinggi Islam, Jakarta dan Profesor Universiti Mustopo, Jakarta.

Dari tahun 1951 hingga 1960, beliau memegang jawatan sebagai Pegawai Tinggi Agama Indonesia kemudiannya meletak jawatan kerana mahu aktif dalam politik.

Nama Hamka mula dikenali sebagai Sasterawan apabila menulis beberapa buah novel yang diminati ramai hingga sekarang antaranya Tenggelamnya Kapal Van der Wijck (1937), Di Bawah Lindungan Kaabah (1936), Merantau ke Deli (1940), Tuan Direktur (1939) dan beberapa buah lagi.

Sebagai ulama pula Buya Hamka menulis berpuluh buah buku agama antaranya Tasawuf Moden (1939). Falsafah Hidup (1939) Lembaga Hidup (1940) Lembaga Budi (1940) Tafsir al Azhar 1-30 juzuk dan banyak lagi.

Selain itu Buya Hamka juga pernah memegang jawatan Pegawai Agama di Kementerian Agama, kemudian terlibat dengan gerakan Muhammadiyah dan Masyumi serta menjadi ketua Majlis Ulama Indonesia (MUI). Buya Hamka juga sering diundang berceramah di radio dan TV Indonesia.

Sebagai ulama Minangkabau, Buya Hamka digelar “Tuanku Syaikh”, berarti ulama besar. Sebagai pejuang kemerdekaan, Buya Hamka mendapat gelaran “Pangeran Wiroguno” dari Pemerintah Indonesia. Sebagai ilmuan Islam, Buya Hamka mendapat gelaran “Ustadzyyah Fakhryyah” (Doctor Honoris Causa) dari Universitas Al-Azhar, Mesir, pada 1959. Buya Hamka juga dianugerahkan Prof Doktor Hamka dari Universiti Kebangsaan Malaysia pada tahun 1974.

Buya Hamka pernah ditahan selama dua tahun empat bulan disebabkan perbezaan fahaman politik dengan Presiden Suekarno. Buya Hamka pernah menjadi ketua Majlis Ulama Indonesia (MUI) tetapi kemudiannya meletak jawatan kerana di paksa menarik semula fatwa MUI yang menfatwakan haram hukumnya umat Islam merayakan hari natal.

*****
(SEM) RM27.00 - RM23.80
(S/S) RM30.00 - RM26.40

Untuk Kita Pendosa: 30 Hari Mencari Tuhan ~ Hilal Asyraf

"Kadangkala, petunjuk sudah ada. Dekat dan bukannya jauh dari kita. Tinggal tidak pernah kita bernafsu untuk menyelaknya. Lantas kita rugi setelah mempersiakannya."

Buku Untuk Kita Pendosa: 30 Hari Mencari Tuhan yang dikarang, bukanlah kerana kita hanya perlu mencari Tuhan dalam masa 30 hari. Bukanlah juga kita pasti akan bertemu Tuhan dalam masa 30 hari. Ia hanya tajuk yang dipilih, kerana dalam masa sebulan, kita mempunyai sekitar 29 hari hingga 30 hari (bulan Qamariah), dan mungkin dalam kesibukan kita mengharungi arus kehidupan, dapatlah kita luangkan sebulan untuk memulakan sebuah pencarian yang penting dalam kehidupan kita. Buku ini juga diletakkan sebagai buku kedua dalam siri Untuk Kita Pendosa, kerana ia adalah refleksi yang baik untuk kita semua, manusia yang berdosa. Kita berani melakukan dosa, mungkin kerana kita terlupa hakikat hidup kita ini ada Tuhan. Kita juga mungkin berani melakukan dosa, kerana kita tidak tahu yang kita punya Tuhan. Lantas buku ini kembali mengingatkan kita pada hakikat tersebut, di samping berusaha membawa kita untuk lebih kenal dengan Tuhan.

Buku ini masih dalam kategori santai. Tidak terlalu berat. Ia sekadar sebuah riadhah fikri, untuk kita melakukan lebih refleksi terhadap diri sendiri, serta mengajak para pembaca memulakan pencarian masing-masing terhadap kebenaran Tuhan yang mereka percayakan selama ini. Mungkin buku ini lebih berorientasikan Allah sebagai Tuhan, kerana ditulis oleh seorang Muslim. Namun kita perlu bertanya kepada diri masing-masing, “Sejauh manakah aku mengenal Allah s.w.t.?” Persoalan itu akan membuatkan kita memulakan sebuah kembara pencarian. Dan keyakinan itu adalah, orang yang mencari, dia akan dapat melakukan peningkatan pada kehidupannya.

*****
(SEM) RM18.00 - RM15.80
(S/S) RM20.00 - RM17.60

Sunday, October 12, 2014

Ensiklopedia Imam Al-Syafie: Perbahasan Kitab Al-Umm (H/C) ~ Imam Al-Syafie

Imam Muhammad bin Idris al-Syafie ( 150-204H ) atau lebih dikenali dengan Imam al-Syafie banyak meninggalkan karya yang menjadi rujukan umat Islam. Ada dua peringkat penulisan al-Syafie, kitab yang beliau tulis di Makkah dan Baghdad dinamakan Qawl Qadim (Pendapat Lama) dan Kitab yang ditulis ketika beliau di Mesir dinamakan Qawl Jadid (Pendapat Baru).
Ada tiga kaedah penulisan karya atau kitab yang dinisbahkan kepada al-Syafie, iaitu; 

1.Kitab yang ditulis sendiri oleh al-Syafie.
2.Kitab yang ditulis oleh murid-murid beliau berdasarkan pembacaan oleh Imam al-Syafie dihadapan mereka atau dikenali sebagai kaedah imlak (al-imla'i).
3. Kitab yang disusun oleh murid-murid al-Syafie berdasarkan syarahan atau pengajaran Kitab beliau yang paling utama dan menjadi teras dalam Mazhab as-Syafie ialah Kitab al-Umm (Kitab Induk ). la dinamakan sedemikian kerana boleh dikatakan semua penulisan dalam Mazhab ol-Syafie berasal daripada kitab ini. Kitab al-Umm dari satu sudut merupakan kitab fiqh terbesar don tiada tandingan pada masanya. Kitab ini membahas berbagai persoalan lengkap dengan dalil-dalilnya, baik daripada al-Qur'an, al-Sunnah, Oak dan Qiyas. 

Isi kitab ini adalah sebagai bukti keluasan ilmu al-Syafie dalam bidang fiqh. Manakala dari sudut yang lain, ia juga dianggap sebagai kitab hadis kerana dalil-dalil hadis yang dikemukakon menggunakan jalur periwayatan tersendiri sebagaimana layaknya kitab-kitab hadis. Dalam kalangan utama terdapat keraguan dan perbezaan pendapat, mengenai penulisan kitab aI-Umm, adakah ia ditulis oleh al-Syafie sendiri atau karya para muridnya. Walau apapun pandangan uloma mengenai kaedah penyusunan kitab aI-Umm ini, yang pastinya kitab ini boleh dinisbahkan al-Syafie kerana ia memuatkan pandangan dan pemikirannya dalam bidang hukum berdasarkan riwayat muridmuridnya yang diakui ummah sebagai perawi yang add dan thiqah.

Jilid kelima daripada Kitab al-Umm ini membahaskan persoolan-persoalan fekah dalam Kitab Haji yang berkaitan ibadah haji (Manasik Al-Hajj) dan apa yang berkaitan dengannya seperti kewajipan berhaji seperti hukum-hakam berkaitan haji, Kitab Qurban yang berkaitan dengan ibadah qurban, Kitab Berburu dan Sembelihan yang berkaitan dengan hukum-hakam berburu dan sembelihan, don Kitab Makanan yang berkaitan dengan hukum halal haram dalam makanan dan minuman. Moga ensiklopedia yang telah diterjemahkan ini memberikan manfaat kepada para pembaca don penuntut ilmu.

*****
(SEM) RM65.00 - RM57.20
(S/S) RM68.00 - RM59.80

Tuhfah Ar-Raghibin: Mahkota Orang Yang Gemar Menuntut Ilmu ~ Al-Hidayah

Wahai para pembaca yang beriman! Wajib ke atas kita memeliharakan iman kita daripada segala perkara yang membinasakanya kerana barang siapa yang binasa imannya, jadilah ia kafir dan binasalah sekalian amal yang telah dikerjakannya dan jadilah ia isi neraka, kekal di dalamnya selama-lamanya.

Wahai para pembaca yang beriman! Wajib ke atas kita beri'tiqad dengan iqtiqad Ahli Al-Sunnah wa Al-Jama'ah kerana ia adalah jalan Nabi Allah dan sahabatnya dan segala mereka yang mengikut akan mereka itu dan yang mengikut akan yang mengikut mereka itu hingga hari kiamat. Dan wajib atas kita menjauhi sekalian rtiqad bid'ah yang sesat seperti i'tiqad segala kaum yang tujuh puluh dua yang tersebut bilangan mereka itu di dalam hadith Nabi Sallallahu 'alaihi wasallam:
"Bahawasanya adalah kaum Bani Israil bercerai-cerai mereka itu kemudian daripada Nabi Musa tujuh puluh tiga kaum, sekaliannya di dalam neraka melainkan satu kaum jua yang masuk syurga; (dan lagi bercerai-cerai mereka itu kemudian daripada Nabi Isa tujuh puluh dua kaum, sekaliannya di dalam neraka melainkan suatu kaum jua yang masuk syurga; (dan bercerai-cerai umatku kemudian daripada aku tujuh puluh tiga kaum, sekaliannya isi neraka melainkan suatu kaum jua masuk syurga, (maka) sembah segala sahabat: "Siapa yang suatu kaum itu, ya Rasulullah?" (Maka) sabda Rasulullah Sallallahu alaihi wasollam: "laitu yang aku di dalamnya dan segala sahabatku", (yakni iaitu jalanku yang betel dan jalan segala sahabatku (yakni iaitu jalanku yang betul dan jalan segala sahabatku iatulah jalan ahli Al-Sunnah wa Al-Jamaah."

Oleh kerana itu, untuk mengetahui dengan lebih lanjut siapakah dia di antara kaum-kaum yang tersebut di dalam hadith ini, maka marilah kita sama-sama mempelajari dan mentadabbur isi kandungan kitab ini supaya kita dapat menjaga dan memelihara iman kita supaya tidak terkeluar daripada i'tiqad Ahli Al-Sunnah wa Al-Jama'ah, hanya kepada Allah kita memohon pertolongan.

Para pembaca disarankan agar mempelajari kitab ini secara bertalaqqi yakni berguru supaya para pembaca dapat memahami isi kandungan kitab ini dengan lebih baik dan mendapat tunjuk ajar secara langsung dari para guru yang berkenaan. Kepada Allah kita memohon hidayah dan taufiqNya.

*****
(SEM) RM9.00 -  RM7.90
(S/S) RM10.00 - RM8.80

Kejayaan Bangsa Jepun ~ Imam Subarkah

Sebuah karya yang mampu menyuntik semangat pembaca dengan garapan pengisian yang mudah difahami. Selain itu diselitkan juga sedikit sejarah kebangkitan dan ketamadunan bangsa jepun.
Sesekali penulis cuba membandingkan kejayaan dan kegigihan bangsa Jepun dengan negara asalnya tetapi beliau masih tetap menganggap Jepun merupakan sebuah negara dan bangsa yang tiada tandingannya bagi negaranegara Asia. 

Buku ini memberikan inspirasi kepada pembacanya dengan sejarah nama-nama terkenal yang gah di mata dunia seperti tokoh dalam bidang teknologi pembuatan permotoran dan juga barangan elektrik. Sikap positif yang sudah sebati dengan budaya bangsa Jepun wajar dicontohi dan diteladani oleh bangsa-bangsa lain. Sikap gigih berusaha dan tidak pernah kenal erti putus asa yang diterapkan dalam kalangan mereka merupakan inti utama kejayaan dan kemajuan mereka.

Walaupun secara geografinya negara ini adalah gabungan kepulauan yang sering dilanda bencana alam seperti gempa bumi, ribut taufan, tsunami, gunung berapi dan sebagainya. Ia tidak menjadi penghalang untuk negara ini menjadi lebih maju mencabar negara-negara maju barat khususnya dalam bidang sains dan teknologi.

*****
(SEM) RM15.00 - RM13.20
(S/S) RM17.00 - RM15.00

Nabi Muhammad s.a.w Suami Yang Romantik ~ Miftahul Asror, Yuli Farida

Nabi s.aw. mendirikan rumah tangga bersama 11 wanita yang hebat di zamannya. Sesungguhnya perkahwinan baginda mempunyai hikmah yang tertentu. Baginda adalah seorang yang adil terhadap isteri-isterinya serta mengajarkan mereka hukum syariah yang khusus bagi wanita. Baginda juga diuji dengan sikap cemburu para isterinya dan bagaimana baginda melembutkan hati para isterinya.

Dengan perkahwinan itu jugalah baginda menyebarkan Islam dalam kalangan kaum musyrik, merapatkan hubungan kekeluargaan dalam kalangan sahabatnya. Melalui perkahwinan juga, baginda mengajar umat Islam agar memuliakan kaum Hawa. Berlaku adil kepada mereka dan menetapkan hukum berkaitan dengan kaum muslimah.

*****
(SEM) RM16.00 - RM14.00
(S/S) RM18.00 - RM15.80

Seni Bertengkar Suami Isteri Untuk Mengharmonikan Rumahtangga ~ Naylil Moena

Apa yang perlu diutamakan adalah bagaimana pertengkaran atau perselisihan pendapat ini dijadikan sebagai suatu proses mematangkan dan muhasabah diri. Cara berfikir dan bertindak perlulah bijak dan penuh hikmah.

Buku ini membahaskan perbincangan mengenai seni bertengkar yang sihat untuk suami isteri. Bagaimana cara mengendalikan situasi tegang dan menekan ini dengan persiapan ilmu yang secukupnya. Semoga dengan perkongsian yang menarik ini dapat kita manfaatkan dalam menjalin perhubungan suami isteri yang lebih romantik dan harmoni.

*****
(SEM) RM13.00 - RM11.40
(S/S) RM15.00 - RM13.20

Beberapa Fadilat Ajaib Surah Al-Fatihah ~ Muhammad Makhdlori, Imam Lihyati

Ummul Kitab, Penghulu Kitab. Ummul Quran, Penghulu Al-Quran. As-Sab'ul Mathani, Tujuh Yang Berulang-Ulang.
Itulah Surah Al-Fatihah, surah yang wajib kita baca pada setiap rakaat dalam solat sama ada fardu atau sunat. Surah yang besar dan agung. Dibuktikan di dalam surah ini, satu kesaksian tentang betapa eratnya hubungan di antara hamba iaitu manusia dengan Allah S.W.T. Termaktub dialog hambaNya yang memulakan dengan setinggi puji-pujian kepada Allah S.W.T., Tuhan dan Pemilik seluruh alam ini. 

Diikuti pula dengan perakuan kehambaan dan doa permohonan untuk mendapat pertolongan dan perlindungan daripada Allah S.W.T.
Penulis juga menghuraikan beberapa keistimewaan surah ini :
• Doa Pembuka Rahmat Allah S.W.T.
• Penyembuh Penyakit Dengan Izin Allah S.W.T.
• Betapa besarnya pahala apabila membacanya
• Selain itu diterangkan juga tentang ta'awuz dan kelebihannya
• Sebagai tambahan dimuatkan juga kelebihan Surah Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas

*****
(SEM) RM11.00 - RM9.70
(S/S) RM12.00 - RM10.60

Larangan dan Perintah Dalam Solat Tahajjud ~ Yazid Al-Busthomi

Apabila diperkatakan tentang ibadah malam atau qiamullail pasti ia tidak dapat dipisahkan dengan Solat Tahajjud. Ini disebabkan solat sunat ini merupakan inti utama dalam pelaksanaan ibadah malam. Istimewanya Solat Tahajjud ini hanya boleh dilaksanakan pada waktu malam, sebaik-baiknya di sepertiga malam. 

Dengan pendedahan ilmu yang dibicarakan di majlis ilmu dan juga terdapat bahan-bahan bacaan berkenaan Solat Tahajjud, sudah tentu ramai yang mengetahui cara pelaksanaannya. Namun masih ramai juga yang tidak mengetahui secara Iebih mendalam. Untuk merasai nikmat pelaksanaan Solat Tahajjud ini apa kata kita tambahkan pengetahuan tentang solat sunat yang istimewa ini.

Buku ini amat sesuai untuk tujuan itu kerana membahas tentang pelaksanaan solat sunat ini dan juga memberikan pencerahan tentang larangan dan perintah yang perlu kita ikuti dalam mengerjakan solat sunat ini. Semoga dengan perkongsian ini memberikan kita suntikan sernangat untuk mendirikan waktu malam kita dengan ibadah sunat demi untuk meraih keredaan Ilahi.

*****
(SEM) RM16.00 - RM14.00
(S/S) RM18.00 - RM15.80
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...