Hubungi Kami

Hubungi Kami

Monday, March 7, 2016

Sejarah Umat Islam ~ HAMKA

Sejarah Umat Islam - Edisi 2016 adalah buku yang komprehensif dalam menceritakan kisah sejarah Islam.

Buku ini tidak hanya terhad menceritakan tentang sejarah Nabi Muahmmad s.a.w., bahkan meliputi serata dunia, dari zaman kegemilangannya hingga zaman keruntuhannya. Antaranya adalah:

- TAMADDUN ARAB SEBELUM KEDATANGAN ISLAM
DUNIA SEBELUM KEDATANGAN NABI MUHAMMAD S.A.W.
- PEPERANGAN NABI MUHAMMAD S.A.W.
- KHALlFAH YANG BEREMPAT (KHULAFA’UR-RASHIDIN) [200]
- KERAJAAN BANI UMAIYAH (UMAWIYAH)
- KERAJAAN BANI ABBAS
- KERAJAAN-KERAJAAN ISLAM DI ANDALUSIA
- KERAJAAN-KERAJAAN ISLAM DI AFRlKA
- KERAJAAN-KERAJAAN ISLAM DIMESIR, SYAM, DAN SEMENANJUNG ARAB
- PERKEMBANGAN AGAMA ISLAM DI IRAN (PARSI), KERAJAAN MONGOL ISLAM, DAN DAULAT SAFAWIYAH
- PERKEMBANGAN AGAMA ISLAM DI INDIA DAN AFGHANISTAN
- KERAJAAN TURKI UTHMANIAH
- PERKEMBANGAN AGAMA ISLAM DI NUSANTARA (ACEH, RIAU, SAMUDRA-PASAI, JAWA, MELAKA, DAN JOHOR)

"..Anda akan lihat perjuangan yang tidak habis-habisnya dan anda akan dapat mengambil kesimpulan,"Telah banyak cubaan menimpa Islam. Kerapkali dia jatuh! Tetapi dia bangun kembali, dan tegak lagi, dan berjalan lagi! Islam tidak akan mati!" - HAMKA

"Without history, there will be no future." - anonymous

"Meninjau sejarah hendaklah dengan rasa cinta, seakan-akan kita turut hidup dengan mereka. Oleh itu, rasa hati dan suka duka kita sekarang, adalah rasa hati dan suka duka yang telah mereka tinggalkan buat selama-lamanya." - HAMKA
*****
(SEM & S/S) RM35.00 > RM30.80

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...