Hubungi Kami

Hubungi Kami

Friday, May 30, 2014

Maqasid Al-Syariah: Satu Pengenalan Umum ~ Dr. Zulkifli Mohamad Al-Bakri

Ibn ‘Ashur berkata: “Bukanlah setiap mukallaf perlu kepada pengetahuan Maqasid al-Syariah, ini kerana mengetahui Maqasid al-Syariah adalah jenis yang halus dan seni daripada pelbagai jenis ilmu. Bahawa menjadi suatu hak bagi seorang alim mengetahui maqasid daripada ulama pelbagai tingkatan kefahaman dan penguasaan ilmunya.”

*****

(SEM) RM10.00 - RM8.80
(S/S) RM12.00 - RM10.60

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...