Hubungi Kami

Hubungi Kami

Friday, May 30, 2014

Negara Sejatera Rahmat Untuk Semua ~ Dr. Zulkifli Mohd Al-Bakri

Baldatun Toyyibatun Wa Rabbun Ghafur merupakan suatu kefahaman yang perlu difahami oleh umat Islam pada zaman globalisasi ini, juga capaian maklumat tanpa sempadan dan kecelaruan yang tidak ketahuan. 

Agama Islam bersifat suci lagi murni mengajar penganutnya untuk memahami pembentukan negara berlandaskan nas dan dalil yang telah disyariatkan.

Buku Baldatun Toyyibatun Wa Rabbun Ghafur: Negara Sejahtera Rahmat Untuk Semua membicarakan secara mudah supaya umat Islam tidak sewenang-wenangnya ditipu dan tidak bercelaru pemikiran, juga kefahaman serta menjadi rakyat yang baik dalam pembikinan negara ke arah yang lebih baik dan sejahtera.

*****

(SEM) RM10.00 - RM8.80
(S/S) RM12.00 - RM10.60

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...