Hubungi Kami

Hubungi Kami

Wednesday, December 9, 2015

Q&A Tentang Bersuci dan Solat ~ Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri

Buku ini diharap akan dapat menjawab persoalan agama secara ilmiah bersandarkan kepada sumber yang asolah daripada al-Quran, al-Sunnah dan begitu juga fatwa ulama. Buku ini berbentuk soal jawab agama yang dikumpulkan mengikut kategori bersuci dan solat. Dalam mengemukakan jawapan, formula atau kaedah yang digunakan adalah mengambil kira beberapa asas:
  • Selamat dari sikap asabiyyah dan taklid. 
  • Tidak boleh mengambil satu pendapat dalam satu-satu persoalan tanpa dilandasi dan didasari atas dalil atau hujah yang kuat. 
  • Hendaklah memiliki kemampuan dan kepakaran untuk melakukan tarjih (mencari pendapat yang kuat) di antara beberapa pendapat yang berbeza-beza atau saling bercanggah, dengan menggunakan kaedah pertimbangan dari segi kuat dan lemahnya dalil. 
  • Hendaklah mempunyai kemampuan dan kepakaran untuk melakukan ijtihad juz’i.
Menilai maslahat dan pendapat majoriti.
  • Ini bertujuan maslahat sentiasa didaulatkan. 
  • Walaupun begitu, jika bertentangan dengan nas, maka nas hendaklah dijunjung. 
  • Syeikh Sya’rawi berkata: “Jika datang maslahat sekalipun lemah, maka ia menjadi rajih.”
*****
(SEM & S/S) RM15.00 > RM13.20

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...