Hubungi Kami

Hubungi Kami

Friday, January 15, 2016

Biografi Agung Dr Yusuf Al-Qaradhawi ~ Prof Madya Dr. Mohamed Kamil Abdul Majid

Al-Qaradawi amat kritikal kepada mereka yang mendakwa diri mereka sebagai para sufi. Sedangkan mereka sebenarnya adalah aties dan zindiq. Ini dipersetujui oleh al-Sarraj al-Tusi (m. 378H) sejak abad keempat hijrah lagi. Mereka adalah pembohong dan penzalim yang seharusnya diberi perhatian.

Al-Qaradawi berfikiran objektif. Karya-karya beliau dalam bidang keislaman boleh dianggap sebuah ensiklopedia lengkap, seperti al-Ghazzali adalah tokoh ensiklopedia pada zamannya. Oleh sebab itulah, ada peminat dan murid-muridnya yang memberikan gelaran“al-Imam” pada Yusuf al-Qaradawi, dengan panggilan Imam Yusuf al-Qaradawi.

Kelahiran seorang tokoh besar seperti al-Qaradawi yang dianugerahkan Allah dengan ingatan yang kuat, akal yang pintar, hati yang bersih serta dibantu pula dengan senarai guru-guru yang hebat. Dialah Dr Yusuf al-Qaradawi sang murabbizaman yang sentiasa dinantikan pandangannya dalam semua aspek permasalahan.
*****
(SEM & S/S) RM27.00 > RM23.80

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...