Hubungi Kami

Hubungi Kami

Thursday, January 21, 2016

Bahtera Penyelamat ~ Datuk Dr. Zulkifli Mohamad Al-Bakri

Buku ini mempersembahkan huraian sebuah kitab ringkas berkenaan dasar-dasar asas ilmu fiqh berdasarkan panduan Mazhab Syafi'i. Seiring dengan kesedaran agama sosial semasa, buku ini begitu solid (padat) dan mudah, serta secara langsung membincangkan kesimpulan hukum fiqh tanpa menyertakan dalil dan dasar penetapan hukum dengan begitu panjang lebar dan memberatkan. Disebabkan itu, ia begitu sesuai untuk rujukan pantas dan segera para pelajar dan orang-orang yang baru ingin mengenali Islam. Buku ringkas ini mencakupi panduan lengkap dan kukuh, dimulai dengan bab dasar-dasar akidah, taharah (bersuci), diikuti pula pelbagai penerangan berkaitan solat, pengurusan jenazah, dan zakat.

ANTARA ISI KANDUNGAN
Biografi Penulis
Bahagian 1: Akidah
Fasal 1: Rukun Islam
Fasal 2: Rukun Iman
Fasal 3: Makna Kalimah Tauhid

Bahagian 2: Taharah (Bersuci)
Fasal 4: Tanda-Tanda Baligh
Fasal 5: Syarat Membolehkan Penggunakan Batu ketika Istinjak
Fasal 6: Perkara Fardhu dalam Wuduk
Fasal 7: Niat dan Tertib ketika Wuduk
Fasal 8: Hukum-Hakam berkaitan Air
Fasal 9: Perkara yang Mewajibkan Mandi
Fasal 10: Perkara Fardhu Semasa Mandi Wajib
Fasal 11: 10 Syarat Wuduk
*****
(SEM & S/S) RM25.00 > RM22.00

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...