Hubungi Kami

Hubungi Kami

Friday, December 29, 2017

Koleksi 100 Solat-solat Sunat ~ Al-Fadhil Al-Ustaz Hj.Ahmad B.Hj.Ibrahim

(SEM & SS) RM10.00 > RM8.80

(Kelebihan Amalan-amalan untuk Mendekatkan Diri Kepada Allah SWT ) Yang, bermaksud:
"Sesungguhnya Allah SWT telah berfirman: "Barang siapa yang memusuhi wali (kekasih-Ku) maka Aku isytiharkan peperangan ke atasanya. Tidaklah seorang hamba-Ku mendekatkan dirinya dengan mengerjakan amalan-amalan fardhu yang telah Aku wajibkan ke atasnya melainkan ianya adalah lebih Aku sukai dari yang selainnya, dan berterusanlah hamba-Ku mengerjakan amalan-amalan nawaafil (sunat) sehinggalah Aku menyintainya, maka sehinggala Aku menyintainya Aku akan menjadi telinganya yang dengannya ia mendengar, penglihatannya yang, dengannya ia melihat, tangannya yang mendengannya ia mengenggam dan kakinya yang dengannya ia berjalan dan sekiranya ia meminta dari-Ku Aku akan menunaikan permintaannya itu dan sekiranya ia meminta perlindungan dari-Ku, Aku akan melindunginya."

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...