Hubungi Kami

Hubungi Kami

Saturday, October 13, 2018

Skor Mumtaz: Talkhish Usul Al-Din Tingkatan 3 ~ Asnawie Abu Bakar

(SEM & SS) RM8.90 > RM7.80

MILIKI BUKU INI KERANA:-
• Grafik menarik
• Nota ringkas dan padat
• Isi kandungan tidak terlalu banyak
• Sisipan mufradat mudah
• QR kod untuk lebih mendalam
• Mempunyai ringkasan nota padat yang dapat membantu pelajar menghafaz dengan baik. Isi kandungan nota yang menarik dapat memberikan pelajar gemar membaca.
• Membantu guru mata pelajaran usul al-din kbd dalam aktiviti pengajaran dan pemudahcaraan (pdpc), jika guru tidak hadir, guru boleh memberi tugasan kepadapelajar untuk mengahafaz ketika guru tiada di dalam kelas.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...