Hubungi Kami

Hubungi Kami

Thursday, October 22, 2015

202 Soal Jawab Berkenaan Akidah ~ Al-Syeikh Hafiz bin Ahmad Al-Hakami

Buku ini membicarakan persoalan berkaitan akidah umat Islam; rukun Islam dan rukun Iman. Istimewanya, kaedah penulisan dalam buku ini sangat mudah difahami dan dihadam oleh para pembaca kerana is berbentuk soalan dan jawapan yang jelas dan menggunakan bahasa yang ringkas.

Antara perkara yang dibahaskan dalam buku ini accalah persoalan dua kalimah syahadah, solat, puasa, zakat serta haji. Adapun dalam hal berkaitan akidah, pengarang telah membicarakan persoalan iman kepada Allah yang merangkumi tauhid uluhiyah dan rububiyah serta tauhid asma' wa as-sifat. Cabang-cabang yang berkaitan rukun Iman seperti beriman kepada para malaikat, kitab-kitab, para rasul, hari akhirat dan qadar juga turut dibincangkan. Selain itu, penulis turut memuatkan huraian berkenaan ihsan, dan perkara-perkara yang membatalkan iman. Setiap persoalan-persoalan ini disertakan dengan dalil-dalil daripada nas Al-Quran dan As-Sunnah serta perbahasan mendalam daripada para ulama muktabar.
*****
(SEM & S/S) RM20.00 > RM17.60

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...