Hubungi Kami

Hubungi Kami

Friday, October 30, 2015

Fatwa Kontemporari Jilid 3 Siri 1: Al-Quran, Hadith & Usul Fiqh ~ Dr. Yusuf Al-Qaradhawi

Membawakan perbincangan terperinci berkaitan pentafsiran Al-Quran daripada sudut saintifik dan hukum merawat dengan menggunakan Al-Quran. Juga dibincangkan tentang isu antara sunnah yang wajib dan tidak wajib diamalkan, pencerahan semula beberapa hadith yang sering menimbulkan persoalan dan hadith yang diragui dalam kalangan masyarakat. Selain itu, turut menyentuh hal-hal lain berkaitan usul fiqh.

ANTARA ISI KANDUNGAN
Bahagian 1: Pentafsiran Al-Quran
Bab 1: Tafsiran Saintifik Al-Quran
Bab 2: Merawat dengan Al-Quran
Bab 3: Ayat-Ayat yang Membicarakan tentang Kejahatan Bani Israel

Bahagian 2: Hadith dan Ilmunya yang Mulia
Bab 4: Sunnah Taqrir (Sunnah Pengakuan)
Bab 5: Sunnah yang Wajib dan Tidak Wajib Beramal dengannya
Bab 6: Hadith “Sebaik-baik Generasi Adalah Generasiku, Kemudian Generasi Setelah Itu”
Bab 7: Hadith “Tidak Datang Sesuatu Zaman Melainkan Zaman Selepasnya akan Menjadi Lebih Buruk daripadanya”
Bab 8: Hadith “Umat Berpecah kepada 73 Kumpulan”
Bab 9: Hadith “Pulang daripada Jihad Kecil kepada Jihad Besar, iaitu Jihad Hawa Nafsu”
Bab 10: Hadith “Tiada Konsep Beruzlah dalam Islam”
Bab 11: Hadith: “Sebutlah Banyak Kebaikan Si Mati”
Bab 12: Hadith: “Aku Diutuskan Menjelang Kiamat dengan Membawa Pedang”
Bab 13: Hadith yang Dikatakan Sempurna dan Mendalam
*****
(SEM & S/S) RM27.50 > RM24.20

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...