Hubungi Kami

Hubungi Kami

Thursday, November 19, 2015

Fatwa Kontemporari Jilid 3: Siri 2 (Akidah & Ibadah) ~ Dr. Yusuf Al-Qaradhawi

Membawakan perbincangan langsung isu-isu akidah berkaitan pertalian dan pendirian Islam terhadap golongan ahli kitab (Yahudi dan Nasrani) masa kini. Juga dibincangkan tentang isu pemberian syafaat ke atas umat Nabi Muhammad s.a.w. yang melakukan dosa semasa di hari kiamat kelak. Selain itu, siri kedua ini turut menyentuh beberapa hal lain berkaitan ibadat, khususnya dalam permasalahan berkenaan zakat dan haji.

ISI KANDUNGAN
Bahagian 1: Akidah

Bab 1: Kepentingan Mengetahui Pendirian Islam Berkaitan Akidah Yahudi dan Nasrani, sertaKekufuran Mereka terhadap Agama Islam.
Bab 2: Pendirian Umat Islam Terhadap Golongan Yahudi dan Kristian.
Bab 3: Ulasan Sesi Dialog bersama Dr. Muhammad Abdullah As-Syabani Berkaitan Tajuk Hubungan dengan Ahli Kitab.
Bab 4: Syafaat pada Hari Kiamat dan Pendirian Dr. Mustafa Mahmud.
Bab 5: Pelatnya (Kurang Kelancaran Pertuturan) Nabi Musa a.s.

Bahagian 2: Ibadah
Bab 6: Kiraan(Nisab) Zakat.
Bab 7: Adakah Kiraan (Nisab) Zakat Boleh Berubah? Siapa yang Mengubahnya?
Bab 8: Zakat untuk Harta Kanak-Kanak.
Bab 9: Zakat untuk Tahun-Tahun yang Lalu.
Bab 10: Persoalan Berkaitan Zakat.
Bab 11: Zakat Perniagaan.
Bab 12: Adakah Menggunakan Duit Zakat untuk Urusan Pentadbiran Dibenarkan?
Bab 13: Adakah Melaburkan Harta Zakat Dibenarkan?
*****
(SEM & S/S) RM28.50 > RM25.10

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...