Hubungi Kami

Hubungi Kami

Tuesday, August 23, 2016

Cara Belajar Bahasa Arab I'rab & I'lal ~ Mukhlas Asy-Syarkani

Agama Islam adalah manhajulhayah atau jalan hidup, yan merupakan pedoman untuk kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Sebagai sumbenya.Rasulullah SAW telah meninggalkan dua pusaka iaitu Al: Quran dan hadith yang disampaikan dalam bahasa Arab. Sesungguhnya merupakan tanggungjawab setiap umat Islam untuk mempelajari bahasa Arab supaya mudah memahami Al-Quran dan hadith tersebut.

Buku- Cara Belajar Bahasa Arab ini sangat birguna bagi memperdalamakan tatabahasa Arab, kerana kaedah-kaedah dalam buku ini disusun secara sistematik. Dimulakan dengan kalimah isim, fi'il serta bahagian-bahagian lain yang dijelaskan secara berperingkat-peringkat. Semuanya membantu setiap individu yang ingin meningkatkan pembelajaran dalam bahasa Arab, sehingga memudahkan memahami ilmu lain..
Semoga buku ini bermanfaat bagi umat Islam seluruhnya'dalam usaha untuk mendalami ilmu tatabahasa Arab yang bermanfaat dalam kehidtipan harian, insya Allah.
*****
(SEM & S/S) RM12.00 > RM10.60

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...