Hubungi Kami

Hubungi Kami

Friday, September 30, 2016

Al-Quran Sebagai Petunjuk ~ Prof. Dato' Dr. Sidek Baba

Naskhah ‘AL-QURAN SEBAGAI PETUNJUK’ merupakan sebuah buku yang menjadikan kitab umat Islam ini sebagai sumber ilmu. Ilmu dalam pelbagai dimensi yang menepati maksud Islam itu sendiri sebagai suatu cara hidup.

Islam tidak hanya sebagai suatu Sistem Kepercayaan tetapi manifestasi daripadanya terlihat dalam watak dan amalan.

Al-Quran tidak sifatnya harfiah tetapi sifatnya merujuk kepada sumber rahmah dan nikmah yang dicipta oleh ALLAH dan hikmahnya amat bermakna kepada manusia. Jiwa tadabbur yang diungkapkan oleh Al-Quran member pedoman kepada manusia untuk membangun tradisi ilmu dan tamadun yang diredhai-Nya.

Justeru kandungan buku ini mengupas banyak aspek yang berkaitan dengan al- Quran supaya pembicaraan terhadap subjek berlandaskan fikrah Qurani yang menyantun faktor aqliah dan naqliah dan sifatnya sepadu serta seimbang.
*****
(SEM & S/S) RM15.00 > RM13.20

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...