Hubungi Kami

Hubungi Kami

Friday, September 30, 2016

Permata Yang Bernilai Dalam Membicarakan Ilmu Akidah ~ Ibnu Muhammad Zain bin Mustafa

Kitab ini membicarakan ilmu Tauhid iaitu ilmu Usuliddin atas mazhab Imam Asy’ari yang terhimpun padanya beberapa banyak akidah dan beberapa banyak masalah karangan Ahmad Ibnu Muhammad Zain bin Mustafa bin Muhammad al-Fathani. Kitab ini amat sinonim dan masyhur di kalangan para pelajar pondok dan ia merupakan sebuah kitab yang asalnya ditulis dalam tulisan jawi. Bagi memudahkan para pembaca, maka buku ini diterbitkan semula dalam tulisan rumi. Walaupun kitab ini kecil dan ringkas tetapi isinya amat padat dan bermanfaat bagi pencinta ilmu.

Semoga segala usaha dan pengorbanan ilmuan Islam nusantara dapat kita terns manfaatkan untuk kecemerlangan umat Islam khususnya di Malaysia ini.
*****
(SEM & S/S) RM8.00 > RM7.00

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...