Hubungi Kami

Hubungi Kami

Monday, February 12, 2018

Ganjaran Mendidik Anak Yatim ~ Butsainah As-Sayyid Al-Iraqi

(SEM & SS) RM17.90 > RM15.80

“Tahukah engkau akan olang yang mendustakan agama (meliputi hari pembalasan)? Orang itu ialah yang menindas serta berlaku zalim kepada anak yatim” (Surah AI-Ma’un: 1-2) Mengapa Baginda Rasulullah SAW amat menitik beratkan perihal urusan anak yatim? Buku ini merungkai kelebihan dan ganjaran serta muamalat lengkap kepada masyarakat dalam berinteraksi terhadap anak-anak yatim yang merupakan golongan yang dipandang mulia di sisi Allah SWT. Mudah-mudahan dengan pengisian dan pengetahuan ini dapat memberi manfaat yang berguna kepada para pembaca demi menggapai kesejahteraan hidup di dunia dan akhirat.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...