Hubungi Kami

Hubungi Kami

Friday, February 2, 2018

Hadis-hadis Hukum ~ Ibn Al-Mulaqqin

(SEM & SS) RM35.00 > RM30.80

Hadis-hadis Hukum ialah hadis-hadis yang membincangkan tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan perbuatan mukalaf. Hadis-hadis dalam kategori ini telah menjadi perhatian ulama hadis sejak dahulu. Mereka menghimpun, mengira dan mengkaji hadis-hadis tersebut dengan teliti. Perkara ini jelas tercermin dalam pelbagai ucapan para ulama salaf dan iman mujtahid yang menjadi ikutan umat.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...