Hubungi Kami

Hubungi Kami

Monday, March 19, 2018

Tafsir Al-Jalalain: Surah Al-Fatihah & Yasin ~ Telaga Biru

(SEM & SS) RM30.00 > RM26.40

Ilmu tafsir al-Quran ialah satu ilmu yang sangat penting dan mulia, kerana ia berkaitan dengan Kitab Allah yang paling mulia, iaitu al-Quran. Kepentingan dan kemuliaan sesuatu ilmu adalah bergantung kepada kepentingan dan kemuliaan perkara yang diketahui dengan ilmu itu. Buku ini disusun berpandukan kepada kitab Tafsir Al-Jalalain yang dikarang oleh dua Imam Jalaluddin as-Suyuti (849-911 Hijrah), rahimahumallahu ta’ala.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...