Hubungi Kami

Hubungi Kami

Monday, April 9, 2018

50 Agama Di Dunia: Antara Risalah Wahyu & Akal ~ Muhammad Takashi Maeno

(SEM & SS) RM37.90 > RM33.40

Definisi ‘agama’ difahami sebagai kepercayaan, kumpulan hukum, panduan serta pandangan hidup yang menghubungkan kemanusiaan dengan konsep ketuhanan keberadaan kehidupan.
Hampir setiap agama dalam dunia mempunyai sejarah, kepercayaan dan saranan tertentu bagi menjelaskan erti kehidupan atau asal kejadian alam semesta. Bahkan setiap agama itu mengajak para penganutnya mengamalkan moraliti dan gaya hidup yang beretika serta bermakna.

Bukan hanya 50 agama di dunia yang hanya diketahui, bahkan terdapat sekitar 4,200 agama yang ketika ini sedang berkembang di seluruh dunia. Dan di celahan itu, banyak fahaman ciptaan yang mengajar penganutnya dengan budaya aneh dan unik.
Bahkan pelbagai agama ‘pelik’ itu masih dianuti sehingga hari ini. Dengan buku ini diharapkan para pembaca lebih jelas bahawa agama terbaik datangnya hanya dari Tuhan jua, dan Allah juga telah berfirman, "Sesungguhnya agama yang diredai Allah ialah Islam…” ‘Imran :191

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...