Hubungi Kami

Hubungi Kami

Sunday, July 15, 2018

Cara Belajar Bahasa Arab I'rab & I'lal ~ Mukhlas Asy-Syarkani

(SEM & SS) RM12.00 > RM10.60

Agama Islam adalah manhajulhayah atau jalan hidup, yan merupakan pedoman untuk kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Sebagai sumbenya.Rasulullah SAW telah meninggalkan dua pusaka iaitu Al: Quran dan hadith yang disampaikan dalam bahasa Arab. Sesungguhnya merupakan tanggungjawab setiap umat Islam untuk mempelajari bahasa Arab supaya mudah memahami Al-Quran dan hadith tersebut.

Buku Cara Belajar Bahasa Arab ini sangat berguna bagi memperdalamakan tatabahasa Arab, kerana kaedah-kaedah dalam buku ini disusun secara sistematik. Dimulakan dengan kalimah isim, fi'il serta bahagian-bahagian lain yang dijelaskan secara berperingkat-peringkat. Semuanya membantu setiap individu yang ingin meningkatkan pembelajaran dalam bahasa Arab, sehingga memudahkan memahami ilmu lain.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...