Hubungi Kami

Hubungi Kami

Monday, July 23, 2018

Lembaran Hidup Ulama ~ Muhammad Abdulloh Suradi

(SEM & SS) RM28.90 > RM25.40

"Sesungguhnya ulama adalah pewaris para Nabi. Sungguh para Nabi tidak mewariskan dinar & dirham. Sungguh mereka hanya mewariskan ilmu maka barangsiapa mengambil warisan tersebut ia telah mengambil bahagian yang banyak."
(Riwayat Tirmizi, Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Majah. Disahihkan oleh Al-Albani)

"Aku melihat dengan menyibukkan diri dengan fiqah dan dengan mendengar hadis tidak cukup untuk merawat hati melainkan ilmu itu digabungkan dengan perkara-perkara yang melembutkan hati dan membaca cerita sejarah orang soleh."
(Ibnu Jauzi)

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...