Hubungi Kami

Hubungi Kami

Thursday, February 23, 2017

Tafsir Al-Azhar Juzuk 4 ~ HAMKA

(SEM & S/S) RM25.00 > RM22.00

Tafsir Al-Azhar adalah hasil karya terbesar ulama agung nusantara, iaitu Profesor Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah, ataupun lebih dikenali sebagai HAMKA. HAMKA menggunakan beberapa metode dalam penyusunan tafsir ini, antaranya adalah metode tahlil (analisis), tafsir Al-Quran dengan Al-Quran, tafsir Al-Quran dengan hadith, tafsir Al-Quran dengan pendapat sahabat dan tabi'in, tafsir Al-Quran dengan tafsir muktabar yang lain. Di samping itu, beliau juga mentafsirkan Al-Quran dengan menggunakan syair, dan menganalisis dengan kemampuan sendiri dengan pendekatan meraikan kepelbagaian mazhab.

Antara Kandungan:
2) Surah Ali-Imran
- Makanan yang Haram Bagi Bani Israel
- Mengetuk Hati Nurani Ahli Kitab
- Kepentingan Dakwah
- Peralatan untuk Dakwah
- Berpecah Sesudah Mendapat Keterangan
- Yang Sebaik-Baik Umat
- Tali Allah dan Tali Insan
- Kaum Muslimin Terlalu Jujur
- Perbandingan antara Kekalahan di Perang Uhud dan Kemenangan di Perang Badar
- Lanjutan Peristiwa Uhud
- Jangan Menyesali Ajal
- Syura Sebagai Sendi Masyarakat Islam
- Korupsi
- Hamraul Asad
- Badar yang Kedua
- Saringan Waktu atau Seleksi
- Janji Ahli-Ahli Pengetahuan
- Ingin Pujian Atas Usaha Orang Lain

3) Surah An-Nisaa' (Perempuan-Perempuan)
- Pendahuluan
- Perihal Gundik

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...