Hubungi Kami

Hubungi Kami

Saturday, February 18, 2017

Tafsir Al-Azhar Juzuk 6 ~ HAMKA

(SEM & S/S) RM25.00 > RM22.00

Tafsir Al-Azhar adalah hasil karya terbesar ulama agung nusantara, iaitu Profesor Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah, ataupun lebih dikenali sebagai HAMKA. HAMKA menggunakan beberapa metode dalam penyusunan tafsir ini, antaranya adalah metode tahlil (analisis), tafsir Al-Quran dengan Al-Quran, tafsir Al-Quran dengan hadith, tafsir Al-Quran dengan pendapat sahabat dan tabi'in, tafsir Al-Quran dengan tafsir muktabar yang lain. Di samping itu, beliau juga mentafsirkan Al-Quran dengan menggunakan syair, dan menganalisis dengan kemampuan sendiri dengan pendekatan meraikan kepelbagaian mazhab.

Antara Kandungan:
1) Pendahuluan
2) Surah An-Nisaa' (Perempuan-Perempuan)
- Nabi Isa Tidak Mati Disalib
- Kepercayaan Terhadap Salib
- Kepercayaan Kristian Terhadap Salib Al-Masih
- Pandangan Seorang Muslim Yang Mengerti Agamanya Tentang Kepercayaan Itu
- Ajaran Islam Tentang Pembersihan Dosa
- Dari Mana Kepercayaan Tebus Dosa Dengan Salib?
- Kesimpulan Tentang Kepercayaan Salib
- Berita-Berita Kebangkitannya Dari Kubur
- Kematian Yahuda (Yudas) Askhariyuti
- Petrus
- Kesaksian Perjanjian Lama
- Naskah Dari Gua Qamran
- Rasul Yang Dijanjikan Itu
- Beragama Jangan Melebih-Lebihi
3) Pendahuluan
4) Surah Al-Ma'idah (Hidangan)
- Jangan Mengorak Buhul
- Makanan Yang Terlarang
- Tentang Yang Halal
- Memelihara Anjing

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...