Hubungi Kami

Hubungi Kami

Thursday, February 23, 2017

Tafsir Al-Azhar Juzuk 5 ~ HAMKA

(SEM & S/S) RM25.00 > RM22.00

Tafsir Al-Azhar menitikberatkan penjelasan ayat-ayat Al-Quran dengan ungkapan yang teliti, menjelaskan makna-makna yang dimaksudkan dengan bahasa yang indah dan menarik, dan menghubungkan ayat dengan teliti sosiobudaya masyarakat nusantara. Ia turut diperkaya dengan pendekatan sejarah, sosiologi, tasawuf, ilmu kalam, sastera, dan psikologi.

Antara Kandungan:
2) Surah An-Nisaa'
- Tidak Boleh Mengahwini Isteri Orang
- Masing-Masing Sudah Ada Pembahagian
- Lelaki Adalah Pemimpin
- Nusyuz
- Syiqaq
- Tayamum
- Mungubah-Ubah Kitab
- Jangan Menyucikan Diri
- Jibti dan Thagut
- Mendustai Diri Sendiri
- Menyerahkan Amanah
- Memegang Teraju Kadilan
- Ketaatan Kepada Penguasa
- Kesimpulan
- Awas dan Waspada
- Jiwa Terbelakang
- Perang dan Tujuannya
- Taat Kepada Allah dan Rasul
- Nabi yang di Depan Sekali
- Syafaat
- Salam

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...