Hubungi Kami

Hubungi Kami

Thursday, January 26, 2017

Dosa-dosa Besar: Terjemahan Kitab Al-Kaba'ir yang Autentik ~ Imam Al-Zahabi

(SEM & S/S) RM33.00 > RM29.00

Ramai daripada kalangan umum masih tidak dapat membezakan dosa yang dilakukan, sama ada kecil atau besar. Bahana dosa besar ini bukan sahaja memberi kesan kepada individu, malah mampu menular serta memberi kesan dan menjadi perosak ummah. 

Tujuan utama Imam al-Zahabi menghasilkan karya ini adalah disebabkan ingin menyampaikan kepada umat Islam betapa dahsyatnya kesan dan implikasi dosa-dosa besar kepada pelakunya di dunia dan akhirat, bersandarkan kepada dalil al-Quran dan hadis Nabi SAW. Justeru, karya ini diharap dapat memberi kesedaran kepada umat Islam, lantas mereka bertaubat kepada Allah SWT dan melakukan amalan soleh.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...