Hubungi Kami

Hubungi Kami

Tuesday, January 3, 2017

300 Soal Jawab Masalah Rumah Tangga ~ Amru Abdul Mun'im Salim

(SEM & S/S) RM29.00 > RM25.50

Buku ini adalah sebuah buku yang agak istimewa kerana ia mencakupi fatwa-fatwa para ulama dan para sheikh kita yang menjawab pelbagai permasalahan yang dihadapi oleh kebanyakan pasangan yang telah berkahwin mahupun yang akan berkahwin. Buku ini membahaskan tentang hukum-hukum berkenaan perkahwinan, pergaulan yang baik antara suami isteri, dan adab-adab perkahwinan. Juga menyentuh perbahasan tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan huum-hukum bersuci (taharah), talak, khuluk, nusyuz, perubatan, melihat aurat pasangan dan melihat gambar, dan hukum-hukum lain yang boleh dijadikan panduan oleh suami isteri dalam kehidupan seharian. Harapan penulis semoga huraian daripada dapat memberi manfaat kepada sesiapa sahaja yang membacanya, yang mengedarkannya, dan yang menghimpunkannya.
Insha-Allah.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...