Hubungi Kami

Hubungi Kami

Monday, January 16, 2017

Undang-undang Pusaka Dalam Islam: Suatu Kajian Perbandingan ~ Abdul Rashid Hj. Abdul Latiff

(SEM & S/S) RM15.00 > RM13.20

Sistem pusaka Islam sebenarnya meneguhkan ikatan kekeluargaan dan mengeratkan kerjasama dalam lingkungan keluarga secara turun menurun. Tegasnya, sistem pusaka Islam mengakui hak setiap ahli waris dalam harta peninggalan dengan cara seluas-luasnya membuka kemungkinan untuk mewarisi kepada semua ahli waris yang ada perhubungan darah dan perkahwinan dengan si mati iaitu sama ada AIM lelaki, perempuan, kanak-kanak, orang tua, orang cacat, bahkan kepada bayi yang masih dalam kandungan ibu. Oleh itu jelaslah bahawa sistem pembahagian harta yang dibawa oleh Islam pada hakikatnya mengikis setiap peraturan dan adat pembahagian harta yang menyalahi prinsip pembahagian yang berteraskan hubungan darah dan perkahwinan.

Adalah mengelirukan untuk menyangka bahawa setengah adat pembahagian harta yang berlaku sebelum kedatangan Islam masih dikekalkan dalam peraturan pusaka Islam. Kalau adapun hanya secara kebetulan terdapat semacam persamaan dengan adat tertentu dari masa jahiliyah. Beberapa peraturan tentang pengakuan dan pembahagian harta kepada keluarga lelaki yang dikenal sebagai "asabah" sebagai salah satu golongan waris yang penting kedudukannya dalam sistem pusaka Islam, is adalah juga satu-satunya golongan waris yang diakui berhak mewarisi dalam adat pembahagian jahiliyah di Tanah Arab. lni menunjukkan keberlainan sebab dan peraturannya masing-masing. Islam memang mengakui bahawa golongan "asabah" tersebut adalah memainkan peranan dan memikul tanggungjawab yang utama dalam keluarga.

Oleh kerana itu kedudukannya dalam sistem pusaka Islam adalah sejajar dan sesuai dengan dasar pembahagian harta yang berteraskan perhubungan darah dan tanggungjawab masing-masing anggota keluarga.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...