Hubungi Kami

Hubungi Kami

Monday, January 16, 2017

Hukum-hukum Warisan ~ Muhammad Ali As-Sobuniy

(SEM & S/S) RM15.00 > RM13.20

Masalah pusaka atau harta warisan diatur secara sempurna dalam Islam. Ilmu yang mengatur masalah ini disebut ilmu Fara'id atau Mawaris. Namun kebelakangan ini ramai orang yang mengabaikan fara'id. Mengapa begitu? Memang sudah dijanjikan Nabi bahawa fara'id adalah ilmu yang mula-mula diangkat dari permukaan bumi ini. Semoga kita tidak termasuk orang yang mengabaikan ilmu fara'id.

Jika seseorang meninggal dunia, hartanya berpindah milik kepada ahli warisnya. Buku ini menerangkan siapa yang tergolong ahli waris, berapa bahagiannya masing-masing dan bagaimana cara membaginya jika harta peninggalan itu sudah dinilainya dengan wang.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...