Hubungi Kami

Hubungi Kami

Friday, January 20, 2017

Jagalah Allah... Allah Menjagamu ~ Dr. 'Aidh Abdullah Al-Qarni

(SEM & S/S) RM35.00 > RM30.80

Allah memiliki perintah dan larangan. Ada perintah dan larangan untuk hati, lisan, penglihatan. pendengaran, perut dan anggota tubuh lainnya. Berbagai perintah dan larangan itu semestinya dipelihara oleh seorang hamba dengan melaksanakan perintah-perintah dan menjauhi larangan tersebut. Pendek kata, setiap persendian manusia diperintahkan untuk bertaqwa.

Apa yang diperintahkan Allah, itulah yang paling dicintaiNya, dan apa yang dilarang Allah itulah yang paling dibenciNya. Bila seorang hamba sentiasa memelihara apa yang dicintaiNya, nescaya Allah menaruh cinta kepadanya. Dan bila Allah telah mencintainya, maka sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadith qudsi:

Aku menjadi pendengarannya yang dengannya ia mendengar, menjadi tangannya yang dengannya ia menggenggam menjadi kakinya yang dengannya ia berjalan. (AI-Bukhari)

DR. 'AIDH BIN ABDULLAH BIN 'AIDH 'ALI MAJDU AL-QARNI. Beliau lahir pada tahun 1379 Hijrah di Al-Qarn, selatan Kerajaan Arab Saudi. Memperolehi Ijazah Sarjana Muda dari Fakulti Usuluddin. Universiti Al-Imam Muhammad bin Sa'ud pada tahun 1403-1404 Hijrah. Memperolehi Sarjana (MA) dalam hidang Hadith pada tahun 1408 Hijrah dengan risalah yang berjudul Bid'ah dan Pengaruhnya dalam Dirayah (Pengetahuan) dan Riwayah (Periwayatan). Memperolehi gelaran Doktor(Phd) dari Universiti yang sama pada Hijrah dengan risalah yang berjudul Kajian dan Penelitian Kitab Al-Muthim Syarah Shahih Muslim Karya tulisan Al-Qurthubi.

Dia telah merakam hasil karyanya yang bernafaskan Islam dalam bentuk kaset dalam jumlah lebih dari 800 buah kaset tentang topik khutbah, pelajaran, ceramah, karya syair dan sastera. Hafal Al-Qur'an dan Kitab Buluhul Maran dan hafal hadith sebanyak lebih kurang 5000 buah hadith dan lebih dari 10000 bait syair.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...