Hubungi Kami

Hubungi Kami

Friday, November 17, 2017

Muslim Sunni: Memahami Isu Agama Melalui Manhaj Sederhana ~ Dr. Mohammad Nidzam Abd. Kadir

(SEM & SS) RM12.00 > RM10.60

Tulisan ini adalah tentang Ahli Sunah wal Jamaah atau juga dikenali sebagai Sunni. Sesungguhnya umat Islam terbahagi kepada pelbagai kumpulan dan puak. Antara kumpulan uang mempunyai kaitan dengan dasar agama ialah Ahli Sunah wal Jamaah atau Sunni. Maka, disebut Muslim Sunni. Hali ini bermaksud kita ialah Muslim yang mengikut manhaj Ahli Sunah wal Jamaah. Banyak golongan mendakwa bahawa kumpulan mereka adalah Ahli Sunah wal Jamah. Bagi masyarakat awam, kemungkinan wujud kekeliruan dalam memahami istilah ini. 

Justeru itu, tulisan ini berhasrat ingin membicarakan Ahli Sunah wal Jamaah kepada masyarakat awam agar kita dapat memahaminya dengan baik.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...