Hubungi Kami

Hubungi Kami

Thursday, November 9, 2017

Seronok Belajar Scratch 2.0 ~ Hafizah Husain

(SEM & SS) RM15.00 > RM13.20

Kemahiran menulis aturcara memerlukan kemahiran komputasi, berfikir secara logik dan kemahiran untuk mencari penyelesaian kepada masalah. Scratch tidak hanya terhad kepada kanak-kanak. Para remaja boleh menggunakan Scratch untuk menghasilkan atur cara yang lebih kompleks. Ia juga boleh digunakan untuk berantara muka dengan papan pembangunan beasaskan mikropengawal.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...