Hubungi Kami

Hubungi Kami

Thursday, November 9, 2017

Paradigma Baharu Guru Pendidikan Jasmani & Sains Sukan (Edisi Pertama) ~ Junaidy Mohamad Hashim

(SEM & SS) RM29.90 > RM26.30

Penulis menerapkan teori konstruktivisme sebagai asas penulisan bagi mengenal pasti paradigma baharu yang perlu di miliki oleh setiap bakal guru serta guru Pendidikan Jasmani dan Sains Sukan. Model standard Guru Malaysia (2009) yang dibentuk berdasarkan Falsafah Pendidikan Guru (1982) dijadikan sebagai panduan dalam penulisan bagi menjelaskan profesionalisme keguruan bakal guru serta guru Pendidikan Jasmani dan Sains Sukan. 

Penulis mengupas mengenai saranan untuk meningkatkan tahap kesediaan, kesedaran dan profesionalisme bakal guru dan guru. Terdapat juga kajian-kajian berasaskan ukur lilit WHR, Amalan 7 Persepsi Corbin & Lindsey (1978) dan Bateri Ujian Prudential Fitnessgram®.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...